Select Page

Castellar del Vallès

Castellar del Vallès

.

Castellar del Vallès est une commune de la province de Barcelone, en Catalogne (Espagne), de la comarque de Vallès Occidental.

.

ST ESTEVE DE CASTELLAR (CASTELLAR VELL)

Catalunya-Castillo-castellar-del-valles_005

.

Les crêches de Noël

Catalunya-Creches-castellar-del-valles_019

.

Les Mapas du monde

Catalunya-archives-Mapas-castellar-del-valles_002

.

Les abris

Catalunya-Abris_006

.

Les sulptures de Josep Llinares

Catalunya-Scultures-Josep-Llinares_011

Ermita de Sant Pere d’Ullastre (Josep Llinares)

.

A l’Alta Edat Mitjana l’actual municipi era un alou anomenat Castellar, inscrit dins el concepte territorial i jurisdiccional de « castrum kastellare », format per unitats d’explotació o masos disseminats i els límits del qual coincidien bastant amb els actuals. No és segur que l’origen d’aquest primer topònim fos l’existència d’un castell, atès que fins al segle XI es depenia del castell de Terrassa.

Paral·lelament el segle X es van consagrar els primers edificis de les dues parròquies eclesiàstiques que formen part del terme: la de Sant Esteve de Castellar (situada a Castellar Vell) i la de Sant Feliu del Racó (antigament, de Valrà). Justament a partir de la consagració de la de Castellar (1052), el terme és denominat com la parròquia.

Els documents dels segles X-XII indiquen que les terres del castrum de Castellar eren objecte de compra i venda entre la casa comtal, les famílies feudals i els monestirs. De totes aquestes famílies hem de parlar dels Clasquerí (s. XII), atès tots els seus membres i descendents van posseir la senyoria territorial i jurisdiccional de Castellar des de principis del segle XV, amb Guerau I, fins a la desaparició del poder feudal. Per això, al llarg d’aquesta època, el cognom Clasquerí va donar nom al terme.

Malgrat que la població era majoritàriament disseminada, en forma de mas, al voltant de les dues parròquies i d’altres esglésies del terme es van formar els primers nuclis agrupats. Les excavacions realitzades a Castellar Vell des de 1995 han demostrat l’existència d’un vilatge al puig de Castellar habitat entre els segles IX-XI, i posteriorment el que es va formar a l’actual indret de la vila de Castellar del Vallès, a la riba esquerra del riu Ripoll, documentat el 1215 com les Fàbregues i també Sagrera de les Fàbregues, fent referència a la sagrera de la capella de Sant Iscle i Santa Victòria, situada sota els fonaments de l’actual església de Sant Esteve de Castellar.

Drapeau-Catalunya

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Liste des Topos et Randonnées Météo Montagne    Refuges des Pyrénées

 Mes Liens   Liste des Topos et Randonnées Les secours en montagne

Les Sentiers de la Mer

Les sentiers de la Mer

Randonnée au Hasard . . . . . .

Tous les Topos du site

Cartographie

Les 8 derniers commentaires

Refuges et Cabanes des Pyrénées

Refuges et Cabanes des Pyrénées

Comment s’abonner au site: TopoPyrenees.com

Comment s'abonner à Topos Pyrénées

Entièrement Gratuit et sans engagement

Nombre d'abonnés inscrits à ce jour:

Entrer votre adresse mail:

Topopyrenees Mariano

Liste des Catégories du site

Liste des Pages du site